Cennik

Przedstawiamy cennik wizyt podstawowych oraz pakietów. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z recepcją.

Konsultacja psychologiczna 50 min

250,00 PLN

Psychoterapia 50 min

250,00 PLN

Diagnoza ADHD - Pakiet psychologiczny

Zobacz opis pakietu

Diagnoza ADHD; Pakiet psychologiczny w jego skład wchodzą dwa spotkania z psychologiem:

  • Spotkanie 1: Wywiad kliniczny w kierunku rozpoznania ADHD u osób dorosłych (czas trwania do 120 min). Wywiad pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat historii życia badanego, objawów i sposobu jego funkcjonowania.
  • Spotkanie 2: Wywiad diagnostyczny DIVA-5, który jest powszechnie stosowanym narzędziem diagnostycznym dla dorosłych z ADHD. Wywiad ten pozwala na ocenę występowania objawów ADHD, obecnie oraz w dzieciństwie,  oraz ocenić ich wpływ na poszczególne obszary życia badanych.
  • Dodatkowo w ramach naszego pakietu psychologicznego przeprowadzamy również badanie MOXO, które jest specjalistycznym testem oceniającym uwagę i funkcjonowanie wykonawcze. Ten test dostarcza nam obiektywnych danych dotyczących skupienia uwagi, impulsywności i innych aspektów związanych z ADHD. Badanie przeprowadzone jest podczas drugiego spotkania.
  • Na zakończenie pakietu psychologicznego, dostarczamy pełną opinię psychologiczną, która podsumowuje wyniki i diagnozę. Opinia ta zawiera dane z wywiady, wynik DIVA-5 oraz MOXO, wnioski oraz zalecenia.

Pakiet psychologiczny skierowany jest do osób, które planują wdrożyć tylko oddziaływanie terapeutyczne (psychoedukacja indywidualna lub grupowa),  w celu poprawy swojego funkcjonowania oraz dla osób, które są pod opieką lekarza psychiatry, który zasugerował diagnozę w kierunku ADHD.  

Opinia psychologiczna nie jest diagnozą nozologiczną, zgodnie z obowiązującym prawem rozpoznanie medycznie może potwierdzić jedynie lekarz psychiatra.

1 100,00 PLN

Diagnoza ADHD - Pakiet psychologiczno - psychiatryczny

Zobacz opis pakietu

Diagnoza ADHD; Pakiet psychologiczno-psychiatryczny w jego skład wchodzą dwa spotkanie z psychologiem oraz konsultacja u lekarza psychiatry: 

  • Spotkanie 1: Wywiad kliniczny w kierunku rozpoznania ADHD u osób dorosłych (czas trwania do 120 min). Wywiad pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat historii życia badanego, objawów i sposobu jego funkcjonowania.
  • Spotkanie 2: Wywiad diagnostyczny DIVA-5, który jest powszechnie stosowanym narzędziem diagnostycznym dla dorosłych z ADHD. Wywiad ten pozwala na ocenę występowania objawów ADHD obecnie oraz w dzieciństwie,  oraz ocenić ich wpływ na poszczególne obszary życia.
  • Dodatkowo w ramach naszego pakietu przeprowadzamy również badanie MOXO, które jest specjalistycznym testem oceniającym uwagę i funkcjonowanie wykonawcze. Ten test dostarcza nam obiektywnych danych dotyczących skupienia uwagi, impulsywności i innych aspektów związanych z ADHD. Badanie przeprowadzone jest podczas drugiego spotkania.
  • Spotkanie 3: Badanie psychiatryczne, przekazanie diagnozy oraz wstępna propozycja leczenia (60 min). Badanie psychiatryczne pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia psychicznego i zidentyfikowanie ewentualnych dodatkowych trudności. Lekarz przekazuje pacjentowi wnioski ze spotkań z psychologiem oraz swoje obserwacje. Przekazuje również wstępną propozycje leczenia.
  • Na zakończenie pakietu przekazujemy diagnozę, zaświadczenie lekarskie oraz wstępną propozycję leczenia. Diagnoza zawiera podsumowanie wyników spotkań diagnostycznych, a także rekomendacje dotyczące dalszej opieki i terapii. Wstępna propozycja leczenia obejmuje sugestie dotyczące farmakoterapii, terapii psychologicznej lub innych odpowiednich interwencji terapeutycznych.

Pakiet psychologiczno – psychiatryczny skierowany jest do osób, które rozważają, poza oddziaływaniami terapeutycznymi, wdrożenie leczenia farmakologicznego. Objawy i funkcjonowanie badanych, oceniane jest przez dwóch specjalistów. Spotkania zakończone są rozpoznaniem wystawianym przez lekarza psychiatrę.

1 500,00 PLN

Wizyta Lekarska 60min

400,00 PLN

Wizyta Lekarska Kontrolna 30min

250,00 PLN

Wizyta receptowa

80,00 PLN

Twórcy kliniki

Portrait of a woman
Olivia Rhye
Founder & CEO
Former co-founder of Opendoor. Early staff at Spotify and Clearbit.
Portrait of a man
Drew Cano
UX Researcher
Lead user research for Slack. Contractor for Netflix and Udacity.
Portrait of a man
Orlando Diggs
Customer Success
Lead CX at Wealthsimple. Former PagerDuty and Sqreen.