01
Co to jest ADHD?

Kilka faktów

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) to neurobiologiczne zaburzenie charakteryzujące się trudnościami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością. W przeszłości uważano, że ADHD dotyczy wyłącznie dzieci, jednak w ostatnich latach zaczęto coraz częściej diagnozować to zaburzenie u dorosłych, u których objawy utrzymują się od czasów dzieciństwa i nadal zaburzają funkcjonowanie.
ADHD u dorosłych może mieć wpływ na codzienne życie, relacje z innymi ludźmi, pracę oraz życie społeczne. Osoby dorosłe z ADHD często mają trudności z koncentracją i utrzymaniem uwagi na jednej czynności, co może skutkować brakiem skupienia na zadaniach zawodowych lub domowych. Mogą mieć również trudności z organizacją czasu i zadań, co może prowadzić do nieefektywności i przewlekłego stresu.
Osoby z ADHD często są impulsywne, co oznacza, że podejmują szybkie decyzje, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Mogą mieć również problemy z kontrolą emocji, co często prowadzi do niekontrolowanego wybuchu gniewu lub płaczu. Nadpobudliwość, jedno z charakterystycznych objawów ADHD, prowadzi często do nadmiernej ruchliwości i trudności z uspokojeniem się.
Osoby dorosłe z ADHD mogą również mieć problemy z relacjami interpersonalnymi, ponieważ często są niesolidne i niecierpliwe wobec innych osób. Mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjacielskich relacji.Ważne jest, aby zdiagnozować ADHD u dorosłych, ponieważ leczenie tego zaburzenia może pomóc w poprawie jakości życia i funkcjonowania społecznego. Terapia behawioralna, farmakoterapia oraz terapia poznawczo-behawioralna mają udowodnioną skuteczność w leczeniu ADHD u dorosłych.